Category Archives: Hỏi-Đáp

Mã tracking number là gì?Hướng dẫn tra cứu đơn hàng

Mã tracking number là gì? Trong vận chuyển hàng hóa quốc tế người ta hay dùng tracking trong cụm từ tracking number. Tracking là gì? Được hiểu là một dãy các mã số đặc biệt và được in trên các gói hàng của các hãng vận chuyển. Nó có thể được in trên nhãn dán…

Trọng lượng thể tích là gì?

Trọng lượng thể tích là gì? Trọng lượng thể tích được các hãng giải thích là khoảng không gian chiếm trên khoang máy bay của lô hàng. Trọng lượng theo thể tích còn được gọi là trọng lượng theo kích thước, được tính và so sánh với trọng lượng thực tế của đơn hàng, số nào…